През годините сме използвали дървесни пелети от различни производители. Практиката показва, че качеството на пелетите се променя от партида до партида, какво остава от година до година при един и същ производител. Това означава най-вече затруднения за крайния потребител, който трябва да е подготвен да извършва промени по настройките на пелетната си система в зависимост от наблюденията си при експлоатация. Обаче не всеки  прави това, а и не е необходимо да има знанията за такъв вид донастройки на системата с цел постигане на икономичност и надеждна работа на съоръжението си. Ето защо сме предпазливи в даването си на препоръки за производители на качествени дървесни пелети. Все пак, ако сте в региона на София можем с увереност да ви препоръчаме www.timberheat.bg - тестван от нас производител на качествени пелети.


Ето и малко повече информация за дървесните пелети :

Съгласно стандарт ENplus дървесните пелети се класифицират според физичните и химичните си характеристики, като клас A1 е показател за пелети с най-високо качество, следван от клас A2 и накрая е клас B, който се отнася за дървесни пелети, предназначени за индустриална употреба.

В следващата таблица са дадени изискванията на стандарт ENplus за характеристиките на дървесни пелети, предназначени за оползотворяване в системи за домашно и индустриално отопление. Повече информация за действащия стандарт ENplus може да бъде намерена на следния адрес : enplus-pellets.eu  

1) не повече от 1% от пелетите могат да бъдат по-дълги от 40 mm, максималната дължина е не повече от 45 mm; 
2) масови проценти, определени на суха маса; 
3) частици с размер до 3.15 mm, фини прахови частици, преди предаването на пелетите; 
4) за измервания с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97,7 масови %;