Серия от водогрейни котли за локално отопление
Водогрейните котли от серията SHWB са заварена стоманена модулна конструкция, която позволява лесен монтаж в труднодостъпни помещения. Вратите на пещната камера и на конвективната част са направени така, че да може да се променя на място посоката им на отваряне, така че да отговарят на потребностите за максимален комфорт при експлоатация. Котлите се отличават с високо КПД, достигащ 92-94%, лесно и опростено облужване. Съоръженията ни покриват изискванията на стандарт EN 303-5, class 5. Пещната камера е проектирана с голям обем, което позволява продължителна работа на системата без необходимост от ежедневно почистване на пепелния остатък. Практически котелът може да работи без необходимост от почистване на отложената пепел в продължение на повече от седмица, което дава възможност на заетите собственици да се погрижат за състоянието на системата в планирано време - практически през уикендите. Котлите от серията SHWB са снабдени с инструменти за почистване, така че и неспециалист да може лесно да се справи със задачата по обслужване и почистване на системата. Стандартно котлите се произвеждат в модификации с номинална топлинна мощност 30kW и 60kW. Нашите котли са проектирани и произведени да се експлоатират само с дървени пелети в автоматизирани системи, при което техните предимства се използват в максимална степен. 

Серия от автоматизирани горивни системи за оползотворяване на дървесни пелети
Горивните пелетни системи от серията SPBD са с номинална топлинна мощност 30, 60 и 90kW. Горивната им камера е хоризонтално разположена, което позволява монтаж към почти всички водогрейни котли, предлагани на пазара. Пелетните ни системи се отличават с висока ефективност на горивния процес както в режим на номинална,  така и при работа на минимална мощност. Горелките стандартно притежават вградена система за почистване на пепелния остатък от скарата им, което позволява продължителната им работа дори и при използване на пелети клас EN-plus-A2. Автоматизираното почистване на пепелтният остатък от горивната камера на горивната система се осъществява чрез струя сгъстен въздух, което съществено отличава нашите продукти от другите горелки, предлагани на пазара - този подход е практически безконтактен и така механиката на горелката е опростена и с висока надеждност. Конструкцията на горелките е опростена и дава възможност за лесно обслужване и почистване, като не се използват специализирани инструменти.

Компресорен модул, осигуряващ сгъстен въздух за автоматизираните горивни системи
Този модул е специално разработен за осигуряване на сгъстен въздух към пелетни системи от серията SPBD. Той е практически безшумен, което го прави приложим най-вече в домашни горивни системи. Благодарение на почистването на пепелния остатък със сгъстен въздух тези системи постигат висок комфорт на експлоатация - например почистване на пепелния остатък от котела веднъж седмично, най-често съпроводено със зареждането на пелетния силоз с гориво. Така системите от серията SPBD работят с висока надеждност и ефективност и спестяват ценно време на потребителя.

Серия от сглобяеми стоманени силози за съхранение на дървесни пелети, с капацитет от 150kg до 2,5t, че и повече
Практиката изисква гъвкав подход при избор на силоза за пелети. Критериите, по които се избира силоз са много - капацитет, който да осигурява продължителна автономна работа на системата, размери и възможности за монтаж и разбира се цената на това решение.
Силозите за дървесни пелети са разработени като метална конструкция, която да бъде лесно сглобена и монтирана на място при изграждането на пелетната система. Металните детайли са прахово боядисани, което ги защитава от износване и корозия. Силозите са разработени в серия, те са с размери и капацитет, позволяващи монтаж в котелните помещения и дават възможност за избор на клиента при конфигурирането на системата, както и оптимално използване на наличното пространство. Типоразмерите на силозите, които произвеждаме са с напречен размер (широчина = дълбочина) 5осм, 75см, 100см, 125см. Височината на силозите е ограничена от практически съображения до 150см, тъй като от тази височина нагоре става все по-трудно да се зареждат с гориво. Почти всички силози
 имат ревизионен отвор, чрез който може лесно да се почисти остатъчното гориво, а отворът за монтиране на гориво-подаващия шнек позволява гъвкав монтаж, съобразен с локалните изисквания на клиента и монтажа на системата. Също така е възможно да произведем уникален силоз по индивидуални изисквания, като това най-вече е свързано с по-голям период на изпълнение на поръчката.

Гориво-подаващи шнекове за транспорт на дървесни пелети
Предлаганите от нас шнекове се използват като стандартна комплектация на автоматизираните ни горивни системи. В някои случаи се налага да се монтират такива шнекове, например при замяна на дефектирал шнек на работила пелетна система, а също и при необходимост от автоматизирано зареждане на вградени силози на пелетени котли. Стандартно в шнековете се използват монофазни електромотори, но в системите с по-голям капацитет се използват и трифазни мотори, като към тях се монтира и съответното им управление. Шнековете се изработват с дължина, съобразена с локалните изисквания на изгражданата система.

Присъединителни фланци за монтаж на горивните системи
Практиката показа, че са необходими редица допълнителни компоненти, за да може бързо и лесно да се изгради една автоматизирана пелетна система. За целта ние разработихме т.н. фиксирани, а също и подвижни фланци, които позволяват монтаж на горивните системи към вратите на познатите у нас водогрейни котли. 

Турбулизатори за конвективния сноп на водогрейните котли
Конструкцията на конвективната част на някои водогрейни котли се състои от сноп тръби. Практиката показва, че може да се повиши средно с около 4-5% коефициентът на полезно действие на тези котли, ако вътре в тръбите се монтират такива турбулизатори (завихрители). Чрез тях се повишава интензивността на топлообмен между димните газове и стената на тръбите на котела. Това води до икономия на гориво и има положителни икономически резултати. Произвежданите от нас котли са снабдени с такива турбулизатори. Също така ние можем по поръчка да изработим турбулизатори, които са съобразени с конструкцията на даден водогреен котел.