Други реализирани проекти
Във времето сме срещали различни предизвикателства, които сме оформяли като проекти. 

Ето кратък списък на тези проекти :
* проектиране и изготвяне на документация за  рекуперативен топлообменник с мощност 1000kW  за нуждите на сушилния процес при производство на хартия в предприятие в гр. Костенец;
* проектиране и изграждане на аспирационна система в предприятие за хранителни добавки;
* проектиране и изграждане на аспирационна система за отвеждане на летливи ароматни вещества;
* иновативна система за прецизно дозиране на течни компоненти;
* механизъм за рамка на легло, което се прибира в стенен шкаф;
* сглобяема рамка за плосък слънчев колектор за индиректно подгряване на битова гореща вода;
* система за подово отопление със зониран температурен контрол на отделните помещения и централно табло за управление;
* вентилационна система с отдалечен wifi контрол и управление - дава възможност за т.н. "умно" управление на процесите и наблюдение на работата на системата;
* система за управление на подгряването на битова гореща вода в бойлер с "умен" wifi модул, което позволява интернет достъп и контрол на работата на системите за подгряване на гореща вода без необходимост от човешко присъствие;
* wifi управление на автоматизирани пелетни системи, което дава възможност за отдалечен мониторинг, настройка и управление на пелетните системи, а също и лесно реагиране и диагностициране при възникване на аварийни ситуации;
* изграждане на "умна" wifi базирана система за зониране на локална отоплителна система, позволяваща значителна икономия на енергия и поддържане на оптимален топлинен комфорт;
* проектиране и изработка на редица детайли и модули, необходими за ремонт или усъвършенстване на системи в различни предприятия;
* и редица други по-малки инженерни задачи.......;