BulgarianBulgarian
Умен дом и отопление с дървесни пелети
Ние предлагаме цялостните решения за изграждане на системи за локално отопление, това включва водогрейния котел, автоматизираната горивна система, избора на силоз за съхранение на горивото и шнековото устройство за дозиране,  монтажа и свързването на модула за почистване на пепелния остатък, а също и други допълнителни компоненти, необходими за да се реализира една цялостна автоматизирана система. Извършваме проектиране и монтаж на отоплителната система,  решаваме въпросите с управлението и връзката между отделните системи в зависимост от нуждите и изискванията на клиента. В последно време все по-актуален става въпроса за отопление на отделни зони от една локална система, а също и начини и възможности за контрол и мониторинг. Съвременните пелетни системи позволяват отдалечен (интернет) базиран достъп до управляващите контролери, а също и до зоните на локалната отоплителна система, което ги прави гъвкави, комфортни и разбира се доста по-икономични.
Дървесината като гориво
Тя е основен възобновяем енергиен източник за човечеството. Това е енергия от Слънцето, преобразувана и съхранена в твърда биомаса в растенията чрез процеса на фотосинтеза. Счита се, че използването на този материал като гориво е екологично чисто и предпазва околната среда от вредни емисии и отделяне на парникови газове в атмосферата. Оползотворяването на дървесната биомаса отговаря на съвременните тенденции за опазване на наличните природни ресурси и намаляване на въглеродния отпечатък на хората върху Земната атмосфера. 
Дървесните пелети като гориво
Пелетите, произведени от дървесина са популярно гориво. Те притежават редица предимства :>
  * диаметър 6 - 8mm, дължина до 30mm;
 * калоричност от около 4,9 - 5,0 kWh/kg (>18 000 kJ/kg) − 2 t пелети са с енергийно съдържание, колкото около 1000 l нафта за отопление;
 * обемна плътност > 650 kg/m³ ;
 * съдържание на влага <8 - 10%; 
 * съдържание на пепел под 0,5% при висококачествени пелети;
 * произведени са от чиста дървесина, без добавки;

 Най-важното - тяхната форма и размери дават възможност за надеждното им автоматизирано подаване в системите за енергийно оползотворяване. Комфортът при горене на пелетите е съизмерим с този, който се постига при използване на изкопаемите течни и газообразни горива - природен газ и нафтата. Все пак не бива да се забравя, че пепелният остатък е неминуема част от горивния процес на дървесината и потребителят трябва да има грижата за неговото периодично почистване.
Повече информация за действащия европейски стандарт EN ISO 17225-2:2014, на който трябва да отговарят дървесните пелети за домашни отоплителни системи може да намерите на enplus-pellets.eu.